Bytové domy

Financování bez vlastní investice formou úvěru pro FVE + dotace.

Zajistíme Vám bezpečné bankovní financování, kde nemusíte ručit nemovitostí. Produkt je přímo postaven na Vaši FVE a tak odpadá počáteční vlastní investice.

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu - 15 000
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému - 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému - 5 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

 • Podrobnosti a potřebné dokumenty zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele - Bytové domy
 • Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to
© 2022 | DHK Group s.r.o.   Tel.: +420 774 408 333    info@dhkgroup.cz
Tel./WhatsApp/Signal/Telegram: +420 774 430 333,      GDPR
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky